Corporate film

Bloed is leven

Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. Met hun bloed worden jaarlijks ruim 25.000 mensenlevens gered!

Bekijk de andere bedrijfsfilms

Nieuws

Bloeddonaties testen op hepatitis E-virus

Met instemming van de minister van VWS gaat Sanquin bloeddonaties testen op HEV.

Sanquin zet stap naar duurzame productieprocessen

Sanquin zet eerste stap naar duurzame productieprocessen door het gebruik van kou uit drinkwater.

Maak een vuist voor een ander – geef bloed

Tijdens de Donorweek lanceert Sanquin een prikkelende campagne om bloeddonors te werven.

Wereldwijde campagne van start om nieuwe bloeddonors te werven

Dit is een campagne waarbij de A, B en O (de 'missing' bloodtypes) uit o.a. bedrijfsnamen worden weggelaten.

Naar het nieuwsoverzicht

Wist je dat...

Sanquin een research-gedreven organisatie is?

Ruim 250 wetenschappers verrichten onderzoek om de kennis over bloed, immunologie en transfusiegeneeskunde te vergroten. De bloedvoorziening en het onderzoek worden sterker van het samenwerken onder één dak.

Wist je dat...

er bij Sanquin zo’n 3000 mensen werken?

Onder hen bevinden zich donorassistenten, artsen, apothekers, onderzoekers, analisten en hoogleraren. Daarmee is alle kennis rondom bloedinzameling, hematologie, immunologie en transfusiegeneeskunde bijeengebracht.

Wist je dat...

Sanquin een uniek organisatiemodel heeft?

De bloedvoorziening in Nederland is uniek omdat Sanquin bloed én plasmageneesmiddelen levert, een uitgebreide researchafdeling heeft en ook nog diagnostische dienstverlening biedt. Die combinatie zie je nergens anders.

Wist je dat...

Sanquin verwijst naar het Latijnse sanguis (bloed)?

Het logo van Sanquin is gebaseerd op een eeuwenoude legende van de moederpelikaan die haar jongen voedt met haar eigen bloed om hun leven te redden.