alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursus vindt plaats op 3 februari 2017. Direct inschrijven.

De cursus Donorkeuring van Sanquin Bloedvoorziening behandelt alle aspecten van de verschillende soorten keuringen van donors van bloed, weefsels of organen. U doet elementaire en functionele kennis en vaardigheden op. Daarmee kunt u de keuring van donors adequaat en veilig uitvoeren.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:

  • Donorkeuring en keuringsbeslissingen plaatsen in een wettelijk kader.
  • Donors informeren over het doel en de werkwijze van de verschillende typen donorkeuringen en soorten donaties.
  • Beargumenteren waarom en hoe risico‚Äôs voor donor en ontvanger uitgesloten worden.
  • Onderbouwde beslissingen nemen tussen goed- of afkeuren van de donor en in geval dit strijdig mocht zijn met de vigerende richtlijnen dit inhoudelijk verantwoorden.
  • Donors bij complexe keuring- en afkeuringsituaties adequaat voorlichten en begeleiden.
  • Uitzonderingen weergeven op keuringseisen voor bijzondere situaties zoals autologe/bestemde donaties.
  • Medewerkers adequaat superviseren bij gedelegeerde onderdelen van de donorkeuring.
  • De medische verantwoordelijkheid bij donorkeuring dragen.

Voor wie
De cursus Donorkeuring is interessant als u in uw functie te maken heeft met de keuring van donors zoals (donor)artsen en transfusieartsen
De minimale vereiste voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op HBO-niveau.

 

Laatst bewerkt op: 14 september 2016