alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op 13 april 2017. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 150 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal per post toegezonden. De verplichte stof van de cursus Aferese I bestaat uit het volgende materiaal:

  • Het hoofdstuk ‘donorarts en aferese’ uit het handboek ‘senior-donorarts’.
  • Sanquin richtlijnen zoals:
    - Richtlijn donorkeuring
    - Richtlijn immunisatie van donors
    - Richtlijn afnemen van bloed voor transfusiedoeleinden
    - Richtlijn bloedproducten

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Aferese I.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Aferese I contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 27 december 2016