Onderwijsagenda

Cursus Immunohematologie II B, klinische benadering

30 maart 2017 - 31 maart 2017 Sanquin Amsterdam De cursus IHD II B is gericht op het vergroten van kennis van immunohematologische diagnostiek en het verbeteren van vaardigheden op het gebied van klinische advisering. Lees verder

Cursus Aferese I

13 april 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Aferese I behandelt veel aspecten rondom aferese. Theoretische achtergronden, donorkeuring, toepassingsgebieden en ‘trouble shooting’ komen aan de orde. Lees verder

Cursus Bewerking van bloed

21 april 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Bewerking van bloed is gericht op het vergroten van kennis van de eigenschappen van afgenomen bloed en de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen die hierin ontstaan door bewerkingsprocessen, voor kort- en langhoudbare bloedproducten. Lees verder

Cursus Hemostase

19 mei 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Hemostase behandelt de fysiologie, pathofysiologie en behandeling van afwijkingen in de hemostase. Lees verder