Onderwijsagenda

Cursus Afname van donorbloed

20 januari 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Afname is gericht op het vergroten van kennis van aspecten die samenhangen met de afname van bloed en bloedcomponenten zodat de afname van volbloed, plasma en andere bloedcomponenten adequaat begeleid kunnen worden in de beroepspraktijk. Lees verder

Cursus Donorkeuring

3 februari 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Donorkeuring behandelt alle aspecten van de verschillende soorten keuringen van donors van bloed, weefsels of organen zodat de keuring van donors adequaat en veilig uitgevoerd kunnen worden. Lees verder

Cursus Bloedoverdraagbare aandoeningen

7 april 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Bloedoverdraagbare aandoeningen is gericht op het vergroten van inzicht in bloedoverdraagbare aandoeningen en tests daarop. Aan bod komen onderwerpen als screening, confirmatie en testalgoritmen bij infectieziekten. Lees verder

Cursus Aferese I

13 april 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Aferese I behandelt veel aspecten rondom aferese. Theoretische achtergronden, donorkeuring, toepassingsgebieden en ‘trouble shooting’ komen aan de orde. Lees verder

Cursus Bewerking van bloed

21 april 2017 Sanquin Amsterdam De cursus Bewerking van bloed is gericht op het vergroten van kennis van de eigenschappen van afgenomen bloed en de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen die hierin ontstaan door bewerkingsprocessen, voor kort- en langhoudbare bloedproducten. Lees verder