Bij- en nascholing, stages en promotieplaatsen bij Sanquin

Onderwijsagenda

30 maart 2017, 09:30 uur, - 31 maart 2017, 17:00 uur, Sanquin Amsterdam Immunohematologie II B De cursus richt zich op het vergroten van kennis van immunohematologische diagnostiek en het verbeteren van vaardigheden mbt klinische advisering.
13 april 2017, 09:30 uur, - 13 april 2017, 17:00 uur, Sanquin Amsterdam Cursus Aferese I De cursus Aferese I behandelt veel aspecten rondom aferese: Theoretische achtergronden, donorkeuring, toepassingsgebieden en ‘trouble shooting’.
21 april 2017, 09:30 uur, - 21 april 2017, 17:00 uur, Sanquin Amsterdam Cursus Bewerking van bloed De cursus Bewerking van bloed behandeld de eigenschappen van afgenomen bloed en veranderingen die hierin ontstaan door bewerkingsprocessen
Naar de agenda