Je kent hem niet, maar je kunt wel zijn leven redden

Een bijzondere match

Afke, Nijmegen

Een zieke vriend gaf de doorslag: bloeddonor Afke meldde zich aan als stamceldonor, een heel bijzondere vorm van donorschap. Het werd een even bijzondere ervaring.

Ze had op de bloedbank wel eens een folder gelezen over stamceldonatie. Deze bijzondere vorm van bloeddonatie kwam heel dichtbij toen een vriend ernstig ziek werd. De artsen vreesden voor leukemie. Bij patiënten met een kwaadaardige ziekte aan het beenmerg, zoals leukemie, is de aanmaak van gezonde bloedstamcellen verstoord. Een transplantatie met stamcellen van een gezonde donor is vaak de enige manier om de ziekte te overleven.

Tot in detail

Afke Hartog besloot zich bij de bloedbank op te geven als stamceldonor. Bij het eerstvolgende bezoek aan de bloedbank gaf ze een extra buisje bloed voor onderzoek. Voor een stamceldonatie wordt het bloed heel precies geanalyseerd. Het bloed van gever en ontvanger moet tot in detail op elkaar lijken. De gegevens worden bewaard in een databank. Als ergens ter wereld een patiënt nieuwe stamcellen nodig heeft, wordt in de databank gekeken of er een donor beschikbaar is met geschikt bloed. Omdat het bloed zo veel mogelijk op elkaar moet lijken, is het erg moeilijk een geschikte donor te vinden. Wereldwijd staan meer dan 14 miljoen donors ingeschreven. Toch lukt het voor een kwart van de patiënten niet om een passende donor te vinden. En omgekeerd geldt ook dat de kans heel klein is dat een stamceldonor wordt opgeroepen. Afke wist dat. "Maar ik hoopte wel dat ik ooit een telefoontje zou krijgen. Daar doe je het natuurlijk voor."

Eigen keus

Een paar maanden na haar inschrijving ging inderdaad de telefoon. Er was een ernstig zieke patiënt die misschien geholpen kon worden met Afkes stamcellen. Uit nieuwe onderzoeken bleek dat zij de meest geschikte donor was. Ze weet nog hoe opgewonden ze was. "Nu zou het gebeuren!"
In het UMC St. Radboud in Nijmegen werd gedurende twee dagen veertig liter bloed gefilterd. Dat gebeurde via dezelfde techniek die voor plasmadonatie wordt gebruikt. In dit geval worden door de filters stamcellen uit het bloed gehaald. De donor krijgt de rode bloedcellen terug. Stamceldonatie is zwaarder dan een normale bloeddonatie, maar met veel zorg omgeven. Afke was uitvoerig onderzocht en bleek een kerngezonde vrouw. Ze had vrijwel geen last van de behandeling.

Jongetje

De naam en woonplaats van de patiënte blijft voor de stamceldonor onbekend om de privacy van zowel donor als patiënt te waarborgen. Toch wist Afke Hartog al tijdens de behandeling hoe belangrijk haar bijzondere donatie is. "Ik ontmoette in het ziekenhuis de ouders van een jongetje dat net stamcellen had ontvangen. Ze bedankten via mij als het ware die anonieme donor. Ik zag hoe dankbaar ze waren. Ergens in de wereld heb ik ook die vreugde kunnen geven. En wat heeft het mij gekost? Een beetje moeite, dat is alles. Ik hoop echt dat meer donors zich opgeven. Juist omdat het zo lastig is passende stamcellen te vinden, is het belangrijk een zo groot mogelijk donorbestand te hebben." Eén vraag blijft haar wel bezig houden: heeft de vrouw het met haar stamcellen gered? Voor het antwoord wacht ze nog op een telefoontje.

Meld je hier aan

Wil je donor worden?

Meld je aan!