Terug naar overzicht

Eerste patiënt voor T-Guard® studie

Datum
6 maart 2014

De eerste patiënt wordt behandeld met het experimentele geneesmiddel T-Guard®. Deze behandeling maakt deel uit van een klinische studie. T-Guard® kan worden ingezet bij levensbedreigende afstoting na transplantatie.

De patiënt begon onlangs met de behandeling in het Radboud UMC in Nijmegen. In deze fase I/II-studie wordt de veiligheid en werkzaamheid van T-Guard® bij 20 patiënten met ernstige afstotingsreacties onderzocht.

T-Guard® en Graft versus Host Disease

T-Guard® is een experimenteel geneesmiddel voor het behandelen van ernstige afstotingsreacties bij patiënten na een transplantatie met bloedstamcellen van een donor. Dit heet Graft versus Host Disease. T-Guard® kan het immuunsysteem van patiënten resetten door snel en efficiënt ongewenste T-cellen te vernietigen. Jaarlijks ontwikkelen wereldwijd zo’n 5.000 tot 7.500 patiënten een ernstige vorm van Graft versus Host Disease, doordat de standaard behandeling met steroïden niet voldoende werkt. Het streven is om met T-Guard® een nieuwe, effectieve behandeling voor deze ernstige ziekte beschikbaar te maken.

Sanquin ondersteunt de ontwikkeling van T-Guard®

Sanquin participeert in het biotechnologische bedrijf Xenikos BV dat T-Guard® ontwikkelt. Omdat producenten minder baat hebben bij het maken van geneesmiddelen voor relatief kleine patiëntengroepen zoals bij T-Guard®, wordt er vaak minder geïnvesteerd in het ontwikkelen van deze geneesmiddelen. Sanquin heeft wel de stap gezet om te investeren in dit bijzondere geneesmiddel.

Terug naar overzicht